خانه صفحه اصلی

صفحه اصلی

today

نسخه ی صوتی جراحان برند

0طرفدارپسندیدن
3,956دنبال کننده‌‌هادنبال کردن
0دنبال کننده‌‌هادنبال کردن
0مشترکیناشتراک

آخرین نوشته ها

رادیو جرّاحان برند

around the world

استراتژی و راهبرد، از آن دست مفاهیمی است که نویسندگان و اندیشمندان مختلف، نظرات گوناگونی درباره اش ارائه کرده اند و هر یک از دیدگاه خود به شرح و بسط و تقسیم آن پرداخته اند. برخی، استراتژی را ((راه دستیابی به هدف )) عنوان کرده اند و بعضی دیگر درباره آن گفته اند: ((استراتژی یعنی آن چه دوست داریم انجام دهیم و این که چگونه آن را به انجام برسانیم)). از دیدگاه دیگر ((استراتژی تعیین آرمانها و اهداف بلند مدت و تخصیص منابع لازم برای تحقق آنهاست)) و از نگاهی دیگر ((استراتژی یعنی جهت گیری بلند مدت سازمان که منابع را با شرایط محیطی و بازار و مشتریان به منظور تحقق نیاز گروه های ذینفع هماهنگ می کند)).