خانه تجزیه و تحلیل (آنالیز)

تجزیه و تحلیل (آنالیز)

آنالیز، واکافت (به انگلیسی: Analysis)، تجزیه و تحلیل یا واکاوی شکستن یک مجموعه به بخش‌های کوچک برای فهم بهتر آن است. به عبارت دیگر، آنالیز، تجزیه و تحلیل داده‌ها برای گرفتن نتیجهٔ پیچیده‌تر نیز می‌تواند باشد.
در دانش شیمی، آنالیز به تجزیه نمونه و بررسی آن اطلاق می‌شود که در شاخه شیمی تجزیه دنبال می‌گردد. در دانش ریاضیات و آمار، آنالیز به بررسی احتمالات و ریزحالت‌ها می‌پردازد.
در دانش سیاسی تحلیل به معنای بازکردن گره‌ها یا پیچیدگی‌ها از رویدادهای سیاسی یا پدیده‌ها و ارائه آن‌ها به زبان ساده برای مخاطبان است. تحلیل برحسب موضوع مورد بحث می‌تواند سیاسی، اقتصادی ،فرهنگی، تاریخی، حقوقی، امنیتی، نظامی یا ورزشی باشد. در تحلیل یک موضوع به پرسش‌هایی درباره چرایی‌ها و چگونگی‌ها یک خبر یا یک پدیده پاسخ داده می‌شود.

مطلبی برای نمایش وجود ندارد