درباره ما

تیم راهکار آفرین جراحان برند از آنجایی شکل گرفت که ایده ی تشابه کسب و کار ها به یک موجود زنده در تفکر ما جا باز کرد. آغاز یک کسب و کار همانند تولد یک نوزاد است. نیاز به رسیدگی، مراقبت، تغذیه ، آموزش ، دارو ، چکاپ های دوره ای ، پرورش جهت بلوغ، پیشبینی و تامین نیازهای آینده اش توسط والدین و … دارد. حال ممکن است در طول حیات این نوزاد دچار عارضه هایی شبیه به بیماری شود! چنانچه به موقع و به روش صحیح به این مساله رسیدگی نگردد تبدیل به جراحت عفونی میشود. قطعا پیشگیری از عارضه و یا درمان یک بیماری ساده به مراتب راحت تر از یک جراحت عفونی است.جراحان برند در صحنه حاضر شدند تا به پیشگری و رفع عارضه های کسب و کار ها کمک کنند.